Sydarkiveras handlingsprogram för 2023-2026 antogs av Sydarkiveras förbundsfullmäktige den 31 mars 2023. Handlingsprogram beskriver omvärldsanalys och strategiska utvecklingslinjer och även Sydarkiveras tjänsteutbud samt nyttan för förbundsmedlemmarna och övriga organisationer som kommunala bolag, kommunalförbund och andra samverkansorganisationer som ingår inom förbundskretsen. Slutligen dokumenterar handlingsprogrammet analys av komplexitet och risker som underlag för bedömning av genomförbarhet och vilka åtgärder som behöver planeras för att uppnå de strategiska målen.

Sydarkiveras handlingsprogram finns publicerat i dokumentbiblioteket där du även hittar övriga styrdokument samt budgetdokument.

Sydarkiveras handlingsprogram och dokumentbibliotek

Du visar för närvarande Sydarkiveras handlingsprogram 2023-2026