MTSR – Om metadata och semantik

MTSR (Metadata and Semantic Research Conference) är en konferens som sker varje år med fokus att samla akademiker, forskare och andra för att prata om metadata, ontologier (ordlistor) och semantik som krävs inom alla olika forskningsområden. På grund av COVID-19 genomförs årets konferens online den 30:e november – 4:e december. Konferensen är ett ypperligt tillfälle för att dela kunskap och…

0 kommentarer

Sydarkiveras remissyttrande över
kulturdepartementets utredning
”Härifrån till evigheten”

Kommunalförbundet Sydarkivera instämmer i huvudsak till betänkandet av arkivutredningen. Arkivutredningens betänkande ”Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv.” redovisar utredningen i enlighet med direktiven en bred översyn av arkivområdet. Sydarkivera anser dock att utredningen inte tillräckligt tydligt lyfter fram de utmaningar som vi ser inom den kommunala arkivsektorn. För kommuner och regioner har arkivverksamheten ett tydligt fokus…

0 kommentarer

Bevara mera

Bevara, bevara, bevara Under rådande Corona-pandemi slutar inte offentlighetsprincipen att gälla, det blir istället ännu viktigare! Allmänheten har fortfarande rätt att begära ut handlingar, anställda har fortfarande rätt att använda sig av meddelarfriheten. Både ICA (International counsil on Archives) och Riksarkivet påminner oss om vikten att dokumentera och bevara mera under rådande pandemi. Vi har fått många frågor kring informationshantering…

0 kommentarer

Arkivering av webbplatser och sociala medier

Visste du att Sydarkivera arbetar med arkivering av webbplatser och sociala medier? Arkivering av webb ingår i medlemsavgiften och utförs årligen för alla förbundsmedlemmar i Sydarkivera. Kommuner, regioner och kommunalförbunds offentliga webbplatser är viktiga kontaktytor med mycket information och kommunikation som kan ha bevarandevärde. Därför är det viktigt att dessa webbplatser arkiveras. Sydarkivera använder sig av verktyg som skapar klick-…

0 kommentarer

Nuvarande riktlinjer för analoga arkiv och utlämnande

COVID-19 har blivit en allmän samhällssmitta och finns spridd över hela Sverige. Hur många som är smittade är inte känt. Ett fåtal fall uppges ha smittats av någon som ännu inte har fått symtom. Besökare med lindriga symptom kan föra smittan vidare. Många av Sydarkivera medarbetare faller inom riskgruppen och är extra skyddsvärda. För att skydda våra medarbetare vill vi…

0 kommentarer

Omställning pågår! Välkommen till oss via webben!

Det är mycket som händer men vi jobbar på (ungefär) som vanligt! Vi förstår att det är många som har det pressat och att mycket är upp och ner. Men vill ändå passa på att ge lite tips! Storstädning? Jobbar du hemifrån? Varför inte passa på att städa i mappar och filer! Kom igång med hjälp av wikin: Storstäda i…

0 kommentarer

Anslutningsarbetet 2020

Vi vill passa på att hälsa Flen, Gnesta, Högsby, Katrineholm, Kinda, Mönsterås, Oxelösund, Torsås, Trosa och Ödeshög välkomna som anslutande medlemmar till Sydarkivera. Samtliga tio kommuner har tecknat avsiktsförklaring om medlemskap år 2021 och även undertecknat den anslutningsöverenskommelse som ger dem tillgång till stora delar av Sydarkiveras tjänster under anslutningsperioden. Våra medlemssamordnare ser fram emot att arbeta vidare med anslutningarna…

0 kommentarer

”Härifrån till evigheten” blev Sydarkiveras ”Nyckel till friheten”

Arkivutredningens betänkande ”Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv” (SOU 2019:58) överlämnades till kultur- och demokratiministern den 18 december 2019. Syftet med utredningen var att säkerställa samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden. Utredaren fick bland annat i uppdrag att översiktligt beskriva arkivsektorn samt beskriva och analysera hur samhällsutvecklingen har påverkat och kan förväntas…

0 kommentarer

Sydarkivera följer lagen!

Ni som har följt vår resa har troligtvis inte missat den diskussion som varit om arkivlagen och delad arkivmyndighet. Idag kom riksdagens utredning ”Härifrån till evigheten” där det klart och tydligt framgår att Sydarkiveras lösning följer gällande lagstiftning. Under 2015 uppstod det oklarheter hos några av Sydarkiveras medlemmar om riktigheten i delad arkivmyndighet. Sydarkiveras lösning där tillsyn och digitalt bevarande…

0 kommentarer

Inslagna utbildningspaket och jultider i arkivet

Nu är det dags för julstädning i hela verksamheten. Precis som alltid hittar man något roligt som man inte kom ihåg att man hade. Här på Sydarkivera hittade vi en massa styrdokument från tidigare webbplats som vi glömt att ladda upp igen. De är nu putsade och inslagna i fint julpapper för er att läsa och ladda ner via Dokumentbiblioteket.…

0 kommentarer