Riksarkivet har i dagarna gått ut med ett nyhetsbrev om informationsförsörjning som spridits via sociala medier. I nyhetsbrevet berättar Riksarkivet att de har lämnat in ett svar på det regeringsuppdrag som de har haft om framtidens arkiv. Vi på Sydarkivera bevakar utvecklingen och kommer att svara på utskick när frågan utreds vidare. Förbundsmedlemmar kan ta del av information och ställa frågor i samband med höstens nätverksträffar och möten.

Riksarkivets nyhetsbrev finns att läsa här:
https://public.paloma.se/webversion?cid=15182&mid=720279

Framtidens arkiv är en viktig angelägenhet för alla och inte minst för oss inom Kommunalförbundet Sydarkivera. Just nu arbetar vi tillsammans med våra 36 förbundsmedlemmar för att ta fram ett strategiskt handlingsprogram för den kommande mandatperioden. Vi genomför två större satsningar för att säkerställa både e-arkivet och de analoga arkiven för våra förbundsmedlemmar.

I rollen som kommunal arkivmyndighet har Sydarkivera tidigare kommenterat och svarat på remisser med relevans för framtidens arkiv bland annat gällande arkivutredningen och formatE.

Sydarkiveras inspel och remissyttrande med anledning av Kulturdepartementets utredning Härifrån till evigheten:
https://www.sydarkivera.se/sydarkiveras-remissyttrande-over-kulturdepartementets-utredning-harifran-till-evigheten/

https://www.sydarkivera.se/harifran-till-evigheten-blev-sydarkiveras-nyckel-till-friheten/

https://www.sydarkivera.se/sydarkivera-foljer-lagen/

Sydarkivera svarar på formatE:
https://www.sydarkivera.se/sydarkivera-svarar-pa-riksarkivets-remiss-formate/

Du visar för närvarande Framtidens arkiv – Riksarkivets svar på regeringsuppdrag