Information till förtroendevalda i Sydarkivera

Gällande nytt arvodesreglemente som trätt i kraft i juni 2020 Vid förbundsfullmäktige den 12 juni 2020 fastställdes ett nytt arvodesreglemente för Sydarkivera. Reglementet innebär bland annat att kommunalförbundet går från en modell med schablonbaserad ersättning för förlorad arbetsinkomst mot en individuellt anpassad ersättning baserat på den inkomst som den förtroendevalde faktiskt förlorar vid uppdrag för Sydarkiveras räkning. För dig som…

0 kommentarer

OPF Hackaton

Under mars-juni i år anordnade Open Preservation Foundation (OPF) ett Hackathon med olika uppgifter att utföra inom utveckling, dokumentation och forskning. Det var fritt och öppet för alla som ville delta att anmäla intresse. Sydarkivera deltog i spåret dokumentation. Fokus låg främst på verktygen VeraPDF och Jhove. VeraPDF är ett valideringsverktyg för formatet PDF med syftet att identifiera version och…

0 kommentarer

Passa på att skicka in synpunkter!

E-ARK specifikationer och byggnadsblocket för e-arkivering Det europeiska byggnadsblocket CEF eArchiving och projektet E-ARK släppte den första september 2020 ett antal dokument för en första öppen granskning! Det är projektets aktivitet 2, gemensamma specifikationer för informationsöverföring, som har producerat dokumenten. Det är sex olika dokument med vägledning och riktlinjer till stöd för att utarbeta och införa E-ARK specifikationerna. Det centrala…

0 kommentarer

Inbjudan till webbträff för leverantörer

Ett meddelande till alla leverantörer! Sydarkivera bjuder in till en webbträff tillsammans med våra förbundsmedlemmar, onsdagen den 16 september 2020. Sydarkivera är ett kommunalförbund och har i uppgift att hantera råd och stöd när det gäller arkiv och informationshantering, digitala arkivleveranser och gemensamt digitalt slutarkiv för förbundsmedlemmarna. Sydarkiveras uppdrag är indelat i bastjänster och anslutande tjänster. I Sydarkiveras anslutande tjänst…

0 kommentarer

MTSR – Om metadata och semantik

MTSR (Metadata and Semantic Research Conference) är en konferens som sker varje år med fokus att samla akademiker, forskare och andra för att prata om metadata, ontologier (ordlistor) och semantik som krävs inom alla olika forskningsområden. På grund av COVID-19 genomförs årets konferens online den 30:e november – 4:e december. Konferensen är ett ypperligt tillfälle för att dela kunskap och…

0 kommentarer

Öppettider i sommar

Då var det dags igen! Semestertiderna är här och Sydarkivera drar fram solstolen och parasollet. Även arkivarierna kommer då och då ut ur sina arkiv för att njuta av sommarvärmen. Verksamheten fortsätter över sommaren med normala öppettider på vårt huvudkontor i Alvesta, men med tanke på rådande omständigheter når du oss lättast på telefon. Vi har telefontid mellan 09:30 -…

0 kommentarer

Sommarplanering 2020 för tjänsten
gemensamt dataskyddsombud

Under sommaren 2020 kommer det att finnas bemanning på vår tjänst gemensamt dataskyddsombud under hela sommaren, men under juli månad är bemanningen mindre. Vår funktionsbrevlåda dataskydd@sydarkivera.se kommer att bevakas under hela sommaren så det går bra att skicka frågor dit som vanligt. Om det inträffar personuppgiftsincidenter så kan ni kontakta informationssäkerhetsspecialist Anders Danielsson, 072 – 993 32 89 även under…

0 kommentarer

Sydarkiveras remissyttrande över
kulturdepartementets utredning
”Härifrån till evigheten”

Kommunalförbundet Sydarkivera instämmer i huvudsak till betänkandet av arkivutredningen. Arkivutredningens betänkande ”Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv.” redovisar utredningen i enlighet med direktiven en bred översyn av arkivområdet. Sydarkivera anser dock att utredningen inte tillräckligt tydligt lyfter fram de utmaningar som vi ser inom den kommunala arkivsektorn. För kommuner och regioner har arkivverksamheten ett tydligt fokus…

0 kommentarer

Bevara mera

Bevara, bevara, bevara Under rådande Corona-pandemi slutar inte offentlighetsprincipen att gälla, det blir istället ännu viktigare! Allmänheten har fortfarande rätt att begära ut handlingar, anställda har fortfarande rätt att använda sig av meddelarfriheten. Både ICA (International counsil on Archives) och Riksarkivet påminner oss om vikten att dokumentera och bevara mera under rådande pandemi. Vi har fått många frågor kring informationshantering…

0 kommentarer

Arkivering av webbplatser och sociala medier

Visste du att Sydarkivera arbetar med arkivering av webbplatser och sociala medier? Arkivering av webb ingår i medlemsavgiften och utförs årligen för alla förbundsmedlemmar i Sydarkivera. Kommuner, regioner och kommunalförbunds offentliga webbplatser är viktiga kontaktytor med mycket information och kommunikation som kan ha bevarandevärde. Därför är det viktigt att dessa webbplatser arkiveras. Sydarkivera använder sig av verktyg som skapar klick-…

0 kommentarer