Sommarplanering 2020 för tjänsten
gemensamt dataskyddsombud

Under sommaren 2020 kommer det att finnas bemanning på vår tjänst gemensamt dataskyddsombud under hela sommaren, men under juli månad är bemanningen mindre. Vår funktionsbrevlåda dataskydd@sydarkivera.se kommer att bevakas under hela sommaren så det går bra att skicka frågor dit som vanligt. Om det inträffar personuppgiftsincidenter så kan ni kontakta informationssäkerhetsspecialist Anders Danielsson, 072 – 993 32 89 även under…

0 kommentarer

Sydarkiveras remissyttrande över
kulturdepartementets utredning
”Härifrån till evigheten”

Kommunalförbundet Sydarkivera instämmer i huvudsak till betänkandet av arkivutredningen. Arkivutredningens betänkande ”Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv.” redovisar utredningen i enlighet med direktiven en bred översyn av arkivområdet. Sydarkivera anser dock att utredningen inte tillräckligt tydligt lyfter fram de utmaningar som vi ser inom den kommunala arkivsektorn. För kommuner och regioner har arkivverksamheten ett tydligt fokus…

0 kommentarer

Bevara mera

Bevara, bevara, bevara Under rådande Corona-pandemi slutar inte offentlighetsprincipen att gälla, det blir istället ännu viktigare! Allmänheten har fortfarande rätt att begära ut handlingar, anställda har fortfarande rätt att använda sig av meddelarfriheten. Både ICA (International counsil on Archives) och Riksarkivet påminner oss om vikten att dokumentera och bevara mera under rådande pandemi. Vi har fått många frågor kring informationshantering…

0 kommentarer

Arkivering av webbplatser och sociala medier

Visste du att Sydarkivera arbetar med arkivering av webbplatser och sociala medier? Arkivering av webb ingår i medlemsavgiften och utförs årligen för alla förbundsmedlemmar i Sydarkivera. Kommuner, regioner och kommunalförbunds offentliga webbplatser är viktiga kontaktytor med mycket information och kommunikation som kan ha bevarandevärde. Därför är det viktigt att dessa webbplatser arkiveras. Sydarkivera använder sig av verktyg som skapar klick-…

0 kommentarer

Nuvarande riktlinjer för analoga arkiv och utlämnande

COVID-19 har blivit en allmän samhällssmitta och finns spridd över hela Sverige. Hur många som är smittade är inte känt. Ett fåtal fall uppges ha smittats av någon som ännu inte har fått symtom. Besökare med lindriga symptom kan föra smittan vidare. Många av Sydarkivera medarbetare faller inom riskgruppen och är extra skyddsvärda. För att skydda våra medarbetare vill vi…

0 kommentarer

Omställning pågår! Välkommen till oss via webben!

Det är mycket som händer men vi jobbar på (ungefär) som vanligt! Vi förstår att det är många som har det pressat och att mycket är upp och ner. Men vill ändå passa på att ge lite tips! Storstädning? Jobbar du hemifrån? Varför inte passa på att städa i mappar och filer! Kom igång med hjälp av wikin: Storstäda i…

0 kommentarer

Möte för förbundsfullmäktige flyttat

Med anledning av utbrottet av nya Coronaviruset har Regeringen på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att i ordningslagen förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare. Ett fullmäktigesammanträde betraktas som en enskild sammankomst i ordningslagens mening, men Folkhälsomyndigheten rekommenderar att en riskbedömning genomförs för att utvärdera risker även inför för andra sammankomster. En riskanalys har genomförts och har visat att…

0 kommentarer

Bevara geografisk information digitalt – hur funkar det?

Den 23 april 2020 arrangerar det europeiska byggnadsblocket för e-arkivering ett webbinarium om att bevara geografiska information. Webbinariet syftar till att introducera ämnet för systemförvaltare, it-specialister och registratorer som arbetar inom verksamheter som producerar, hanterar och använder digital geografisk information. Det som kommer gås igenom är: Introduktion om geografisk information E-ARK specifikationerna för geografisk information Strategier för att implementera tillgängliga…

0 kommentarer

Sydarkivera nominerat till Årets arkiv 2020

Vi har blivit nominerade till Årets Arkiv 2020 tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Östergötlands Arkivförbund! Utmärkelsen Årets arkiv delas ut varje år av fackförbundet DIK. Det är en jury som efter besök hos olika arkiv gör urvalet och utser vinnare. Vinnaren kan vara ett arkiv som utför en viktig samhällsinsats, har genomgått en omvälvande utveckling eller är särskilt nytänkande. Vinnaren presenteras…

0 kommentarer

Med anledning av Coronaviruset

De senaste dagarna har Corona-läget skärpts och vi uppfattar att det finns en viss oro och frågor kring hur vi ska förhålla oss. Efter samråd med överläkare vill Sydarkivera tydliggöra de riktlinjer förbundets ledningsgrupp vill ska råda, vilka i sin tur utgår från de folkhälsomyndigheten och andra myndigheter publicerar. Läget kan förändras snabbt och då behöver även dessa uppdateras, men…

0 kommentarer